Básnik a žena.

Smrek, Ján
3. vyd., v SVKL 1. vyd. Slov. vydav. krásnej lit, 1963. 110 s.
Edice: Dobré knihy