Básník a země : k památce Karla Hynka Máchy, 1836-1936.

Bidlo, Vladimír; ed. Bidlo, Vladimír
F. Hnyk, . 73 s., il. příl