Básnik a sultán.

Ajbek
Obroda, 1950. 503 s.
Edice: Knižnica Týždňa