Básnik a dieťa : reflexie o detskej poézii.

Šmatlák, Stanislav
Vyd. 1. Mladé letá, 1963. 161 s.
Edice: Otázky detskej literatúry ; 4