Básnický typ Boženy Němcové : Předn. prosl. dne 10.5. r. 1934 na slavnosti Společ. Boženy Němcové v dvoraně Slovanského ústavu v Lobkovickém paláci v Praze.

Šalda, F. X
J. Jiránek, 1935. 9 s.