Básnické zrenie. 2. [diel], 1881-1884.

Hviezdoslav, Pavol Országh
1. vyd. Slov. vydav. krásnej lit, 1958. 423 s.
Edice: Naši klasici ; Zv. 44