Básnické spisy Otokara Březiny.

Březina, Otokar
5. vyd. Mánes, 1929. 52, 40, 42, 50, 48 s.