Básnické spisy. 2, Svítání na západě.

Březina, Otokar
2. vyd., Svítání na západě 4. vyd. Spolek výtvarných umělců Mánes, 1916. 38 s.