Básnické spisy I : Tajemné dálky [1895].

Březina, Otokar
2. vyd., Tajemné dálky 4. vyd. Spolek výtvarných umělců Mánes, . 51 s.; 54 s.