Básnické povídky Marie de France.

Levý, Otakar
Filosofická fakulta University Komenského, 1935. 88 s.
Edice: Spisy Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě ; č. 15