Básnické dielo. [Diel] 2.

Novomeský, Ladislav
1. vyd. Slov. spis, 1971. 288 s.