Básnické dielo. 1.

Novomeský, Ladislav
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1971. 227 s.