Básníci soumraku : italská poezie pozdní secese.

Vyd. 1. Paseka, 2001. 155 s.
Edice: Klub přátel poezie, Základní řada