Básne.

Válek, Miroslav; il. Ondreička, Karol
2. vyd. Slovenský spisovateľ, . 231 s.