Básne v próze. Kniha II.

Hájomil
nákl. vl, 1928. 75 - [II] s.