Básně svaté Malé Terezie od Jezulátka a svaté Tváře.

Terezie z Lisieux
Vincentinum, 1925. 111 s.