Básne.

Petőfi, Sándor
1. vyd. Slov. vydav. krásnej lit, 1953. 396 s.
Edice: Edícia svetových klasikov ; Sv. 15