Básně noci.

Nezval, Vítězslav
4. vyd. [spr. 3. vyd.]. F. Borový, 1938. 206 s.