Básně.

Longfellow, Henry Wadsworth
Nákladem J. Otty, 1902. 143 s.
Edice: Světová knihovna ; č. 259-260