Básně Karla Hynka Máchy.

Mácha, Karel Hynek
J. Otto, 1896. 160 s.