Básně k 28. říjnu a 7. březnu.

Svoboda, Adolf
Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských, 1932. 31 s.