Básně.

Hejda, Zbyněk; ed. Petruželka, Antonín
Vyd. v nakl. Triáda 1. Triáda, 2013. 255 s.
Edice: Delfín ; sv. 128