Básne.

Haľamová, Maša
6. vyd. Slov. spis, 1978. 147 s.