Básně.

Desnos, Robert
I. vydání. Dělnické nakladatelství, 1947. CXVI-[I] s.