Básne.

Bunčák, Pavel
1. vyd. Slov. spis, 1975. 267 s.
Edice: Knižnica Slovenského spisovateľa ; Čís. 71