Básne.

Botev, Christo
Vyd. 1. Matica slovenská, 1948. 75 s.