Básně Boleslava Jablonského.

Jablonský, Boleslav
4., značně rozmnož. vyd. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila, 1864. 418 s.