Básně Boleslava Jablonského.

Jablonský, Boleslav
4., značně rozmnožené vyd. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila, . 418 s.