Básně Augusta Zátky.

Zátka, August
Knihovní rada veřejné městské knihovny Dra Augusta Zátky, 1932. 65 s.