Básne.

Ady, Endre
Slov. spis, 1950. 268 s, 2 s.
Edice: Komorná knižnica Elánu ; Sv. 25