Basilika Velehradská v jasu obnovené krásy.

Cinek, František
Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, 1939. 137 s.