Báseň rolnická : (díla a dny).

Hésiodos
Společnost přátel antické kultury, 1929. 40, X s.
Edice: Museion ; Sv. III