Báseň o hašiši.

Baudelaire, Charles
Vyd. 2. Volvox Globator, 1993. 60 s.