Báseň o hašiši.

Baudelaire, Charles; Ryba, Zbyněk
Volvox Globator, 1991. 60 s.