Báseň na úsvite : básne z čias prelomu a výstavby.

Rosenbaum, Karol; Kraus, Milan
1.vyd. Slovenský spisovateľ, 1973. 149 s.