Báseň mého srdce : (poezie jako výraz osobnosti) : rukopisy, portréty, kréda současných českých básníků.

ed. Křivánek, Vladimír; ed. Piorecký, Karel; ed. Homolová Richtrová, Nikola
1. vyd. Host, . 233 s.