Baryševka - Místek : 30 [let od založení 8. střeleckého pluku Slezského] 1917-1947 : [Památník].

ed. Fencl, J; ed. Raven, I. F
Výbor pro oslavy 30. výročí založení býv. 8. pěšího pluku "Slezského", 1947. 57-[II] s.