Barva uhlí : hornictví ve výtvarném umění 1. poloviny 20. století.

Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Ostrava, Hornickým muzeem OKD vydal Montanex, 2009. 85 s.
Edice: Tady jsme doma