Barva v teorii a v praksi.

Böhm, František Xaver
nákladem Jednoty čsl. matematiků a fysiků, . 256 s., [9] s. obr. příl. (barev.)