Barrandov. I, Vzestup k výšinám.

Jiras, Pavel
2., rozš. vyd., V Ottově nakladatelství 1. Ottovo nakladatelství, 2012. 503 s.