Barrandov. I, Vzestup k výšinám.

Jiras, Pavel
Gallery, 2003. 365 s.