Barrandien : Geologie středočeského siluru a devonu v obrazech.

Svoboda, Josef; Prantl, Ferdinand
1. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 97 s., l l. mapa, 161 s. fotografií