Barokové freská Jeana Josepha Chamanta a Antona Fr. Maulbertscha na Slovensku : príspevok k slovenskému výtvarnému baroku, Jozef Cincík.

Cincík, Jozef
Matice slovenská, 1938. 120, [iv] s.