Barokové freská Jeana Josepha Chamanta a Antona Fr. Maulbertscha na Slovensku : príspevok k slovenskému výtvarnému baroku.

Cincík, Jozef
Matica slovenská, . 120 s., [1] příl., [42] l. fot. příl