Baroko v Čechách a na Moravě : Baroque Bohemia and Morava = Der Barock Böhmen und Mähren = Le baroque Boême et Moravie = Barocco Bohemia e Moravia = Barroco Bohemia y Moravia : [Fotogr.

Burian, Jan; Burian, Jiří
1. vyd. BB art, . 375 s.