Baroko : architektura, sochařství, malířství.

ed. Toman, Rolf
2., upr. vyd. Slovart, 2007. 500 s.