Baroko : architektura, plastika, malířství.

ed. Toma, Rolf; ed. Toman, Rolf
1. české vyd. Slovart, . 503 s.