Barokní umění v severozápadních Čechách : sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24.-25. května 2001.

ed. Hrubá, Michaela; ed. Hrubý, Petr
Albis international pro Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2003. 303 s.