Barokní textilie : ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Zeminová, Milena
Uměleckoprůmyslové muzeum, 1974. 28 s., 104 s. obr. příl