Barokní tapiserie ze sbírek ČSR.

Blažková, Jarmila
Alšova jihočeská galerie, 1974. 1 nestránkovaný sv